Vakjargon

Een erg goede manier om een vak te leren doorgronden, is om te beginnen bij het inventariseren en ontcijferen van veelvoorkomende vaktaal/jargon, waarachter bepaalde beroepen soms schuilgaan. Zo ontstaat als vanzelf een korte samenvatting van steekwoorden, van waaruit je verder kunt verkennen. Hier vind je er voor een aantal beroepsgroepen. Alle definities zijn zó gekozen dat ze niet letterlijk een begrip vertalen, maar juist een begrijpelijk benaderingsmodel van het vakgebied scheppen.
Terug naar overzicht
???Systeembeheerberoep

Computerspecialist/softwareprogrammeur

cloudgedeelde wereldwijd toegankelijke opslagplaats van data
SSDSolid State Disk (razendsnelle harddiskvervanger, beste investering bij oudere pc)
VPNnaadloze (tijdelijke) koppeling tussen twee computers en/of -netwerken
ECCprofessioneel RAM-geheugen (véél duurder dan consumenten-RAM-geheugen)
Intel Xeonprofessionele Central Processing Unit(CPU) (moederborden zijn véél duurder)
Intel Coreconsumenten Central Processing Unit(CPU)
AMD(fabrikant van) consumenten Central Processing Unit(CPU)
SASprofessionele harddiskaansluiting (véél duurder per GB)
SATAconsumenten harddiskaansluiting
SCSIachterhaalde professionele IDE-achtige-harddiskaansluiting (duurder per MB)
ATAachterhaalde consumenten IDE-harddiskaansluiting
kernelmoduledevicedriver binnen Linux, al dan niet als .o-bestand apart van de kernel
WDM-driver.sys-devicedriver binnen moderne Windows-versies (Windows Driver Model)
APIset binnen een programmeertaal beschikbaar gestelde aanroepen
Win32 .dll'sbinnen Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/7/8/10 applicatie gebruikte API
VCLbinnen Borland Delphi applicatie gebruikte API
MFCbinnen Microsoft Visual C++ applicatie gebruikte API (Microsoft Foundation Class)
.NETbinnen Microsoft Visual Studio .NET/C# applicatie gebruikte API
frameworkbenodigdheden voor het starten van Microsoft Visual Studio .NET/C# applicatie
msvcrt .dllbenodigdheden voor het starten van Microsoft Visual C applicatie
vbrun .dllbenodigdheden voor het starten van Microsoft Visual Basic applicatie
nibblehalve byte
threadprocessortruuk om ogenschijnlijk dingen tegelijkertijd te laten uitvoeren
interruptonvrijwillige codeonderbreking om bijv. threads mogelijk te maken
yieldvrijwillige codeonderbreking, met name bij 16 bit-processen
assemblermachinecode zoals die wordt opgeleverd door programmeertalen/compilers
toolchainpakket van benodigde software bij het schrijven en bouwen van bepaalde software
testsuitepakket van alle benodigdheden bij het testen van bepaalde software of hardware
PvAPlan van Aanpak(wat wordt met welke middelen wanneer wél+níet gerealiseerd)
PIDProject Initiatie Document(wat wordt met welke middelen wél+níet gerealiseerd)
PIDuitgang instellen met Propertionele/Integrale/Differentiale ingangsaanpassing
setpointstreefuitgangswaarde van PID-regeling
overshootonbedoelde overcorrectie van uitgangswaarde PID-regeling ('eroverheenschieten')
PLCProgrammable Logic Controller (robuuste microcontroller die bijna niet vastloopt)
watchdogmaatregel tegen vastlopen dankzij periodiek vereist seintje ('anti-dodemansknop')
regex-matchpatroonherkenningsmasker met speciale betekenis voor . + * (reguliere expressie)
regex-splitpatroonsplitsingsmasker met speciale betekenis voor . + * (reguliere expressie)
regex-replacepatroonvervangingsmasker met speciale betekenis voor . + * (reguliere expressie)
( )ronde haakjes bijv. t.b.v. expressie of if-/while-/do-/for-conditie ("round bracket")
{ }accolades bijv. t.b.v. meervoudige "compound-statements" ("curly bracket")
[ ]rechte haakjes bijv. t.b.v. sets/verzamelingen/arrays ("square bracket")
normaliserendatabasemodel optimaliseren tegen redundantie
BCNFsterk geoptimaliseerd databasemodel (Boyce-Codd normaalvorm)
IntToStr()variabele opslaan als tekst (Delphi/Pascal)
o.toString()variabele/object opslaan als tekst
serialiserenvariabele/object opslaan als tekst/binair bestand, bijv. als JSON, XML of CSV
deserialiserennieuwe variabele/object maken op basis van tekst/binair bestand
C.fromString()nieuwe variabele/object maken op basis van tekst
S.parseInt()nieuwe variabele maken op basis van tekst
StrToInt()nieuwe variabele maken op basis van tekst (Delphi/Pascal)
.bplopstartbenodigdheden voor sommige Borland Delphi/C++ Builder applicaties
Turbo PascalMS-DOS-compiler voor Pascal-programmeertaal
Lazarusgratis compiler voor objectgeörienteerde Pascal-programmeertaal
DelphiWindows-compiler voor objectgeörienteerde Pascal-programmeertaal
C++programmeertaal met objectgeörienteerde uitbreidingen op C-programmeertaal
C++ Buildercompiler voor C++-programmeertaal
g++compiler voor C++-programmeertaal
gcccompiler voor C-programmeertaal (GNU Compiler Collection)
.cppbroncodebestand voor C++-programmeertaal
.cbroncodebestand voor C-programmeertaal
.ogecompileerd C- of C++-broncodebestand (object bestand)
.sogecompileerd Linux-functiebibliotheekbestand
.dllgecompileerd Windows-functiebibliotheekbestand (Dynamic Link Library)
regsvr32.exe(de)registratiemechanisme voor Windows-DLL
.exegecompileerde MS-DOS-/Windows-applicatie (executable)
.msiinstalleerbare verzameling van o.a. .exe-bestanden (Microsoft Installer)
.comgecompileerde MS-DOS-applicatie (compiled)
.batshellscript voor MS-DOS/Windows-console (batch)
.shshellscript voor Linux-terminal
build.xmlvolgordebeschrijving voor Apache Ant (afhankelijkheden/dependencies)
Apache Antherhaaldelijk in precies de juiste volgorde aanroepen van bijv. gcc/g++/java
makeherhaaldelijk in precies de juiste volgorde aanroepen van bijv. gcc/g++
makefilevolgordebeschrijving voor make (afhankelijkheden/dependencies)
maketargetultieme (gewenste) afhankelijkheid/dependency van makeproces
pipevirtueel "doorgeefluik" op de console/MS-DOS-prompt/Linux-shell
skeletonbroncoderaamwerk met daarin lege klasse-/methode-/functiedefinities
singletonklasse waarvan er maar één kan zijn
scriptapplicatie die niet gecompileerd hoeft te worden
.pharverzameling van .php-bestanden (php archive)
Javaplatformonafhankelijke programmeertaal dankzij versleutelde "bytecode"-scripts
.javabroncodebestand voor Java-programmeertaal
.classgecompileerd .java-bestand (één klasse die objecten kan vormen)
.jarverzameling van .class-bestanden (java archive)
.war.jar-bestand geschikt gemaakt voor webpublicatie
Tomcatserver om services binnenin .war-bestanden te starten/stoppen/herstarten
servicecomputerapplicatie zonder directe gebruikersinterface, te starten/stoppen/herstarten
main()functie in .class-bestand of .c-bestand zodat dat als applicatie opgestart kan worden
JREbenodigdheden om .class-bestanden te starten (Java Runtime Environment)
JDKbenodigdheden om .class-bestanden te maken incl. JRE (Java Development Kit)
JDBCdatabasekoppelingen voor Java
ODBCdatabasekoppelingen voor Windows
PDOdatabasekoppelingen voor PHP
CSVkommagescheiden tekstvorm ongeschikt voor het uitdrukken van objecten
XMLobject in complexe lange tekstvorm uitgedrukt
JSONobject in eenvoudige compacte tekstvorm uitgedrukt
REST-APIcommunicatiemethode waarbij via url's veelal JSON-objecten heen en weer gaan
Swaggerstandaardmanier om REST-API's te documenteren en testbaar te maken
.htaccessApache-/Linux-webserver-instellingenbestand met toegangsrechten/url-afkortingingen
Web.configWindows-IIS-webserver-instellingenbestand met toegangsrechten/url-afkortingingen
url-rewritehet gebruik van internetadresafkortingen op een webserver via .htaccess/Web.config
SQLsyntax/'programmeertaal' voor het benaderen van databases
SQLitegratis te benaderen .(local)db/.sqlite-bestandsdatabase via SQL-syntax
MS-Access.mdb-Windows-database te benaderen via SQL-syntax (via ODBC«»Microsoft-Jet)
MS-SQLvanuit MS-Access converteerbare serverdatabases te benaderen via SQL-syntax
MySQLLinux-/Windows-databaseserver te benaderen via SQL-syntax (≈MariaDB)
Arduino Unovoor de hand liggend low-level AVR-microcontrollerbord voor sensors&actuators
Raspberry Pivoor de hand liggend high-level thuisserverplatform voor IoT/Node-RED
Node-REDgrafische programmeeromgeving met lijntjes en blokjes die IoT tastbaar maakt
MQTTnetwerkprotocol voor robuuste communicatie binnen IoT (Mosquitto)
IoTonderling gekoppelde massaal geproduceerde processortjes (Internet of Things)
µPmicroprocessor die sensor- en actuatorgerelateerde software kan uitvoeren
MCUmicrocontroller met daarin geïntegreerde flash-ROM/RAM/GPIO-buffers
PSoCMCU met daaromheen herconfigureerbare hardware, bijv. ADC's/DAC's
discrete wiskundebijv. het vereenvoudigen van logische formules/expressies
discrete wiskundebijv. het hanteren van sets/verzamelingen en doorrekenen van grafenverbanden
Karnough-diagramvisualisatiehulpmiddel bij beredenering logische poorten
PLDeenvoudige chip met herconfigureerbare logische poorten
FPGAkrachtige chip met herconfigureerbare logische poorten op basis van flash